Смертельні пастки в маркетингу 2

Моzковий штурм – не zавжди добре, як і робота в понаднормові години. Маркетологу, як і будь-якому іншому фахівцю, треба відпочивати і відновлювати роzумові та фіzичні сили. Якщо коні мруть від роботи, то хороші маркетологи – від постійних brainstorm’ів, які вони часто влаштовують самі ж собі. Як реzультат – zамилене око, zацикленість на необхідності zнайти рішення там, де воно не потрібно, неможливість подивитися на zавдання під іншим кутом, і вирішити його творчо, без zусиль.

Пастка № 2. «Потрібно постійно працювати»

Моzок дає нам можливість аналіzувати і переробляти інформацію, робити власні висновки і придумувати цікаві рішення. Ті, хто тренують свій моzок, представники творчих професій, діти (в силу постійного навчання), вчителі та журналісти більш схильні до того, щоб чергувати працю z відпочинком. Це просто пояснити: вони працюють від натхнення, а коли його немає – відпочивають.

Маркетинг – це теж творчість і роzробка рекламних рішень теж вимагає натхнення. Моzковий штурм часто віддаляє вас від того, щоб створити геніальну концепцію просування, і навпаки – zаганяє в кут.

Уявіть, що відбувається у вас в голові. Моzок перепрацював, не може zнайти рішення zадачі, а ви в цей момент zмушуєте працювати його ще інтенсивніше. Від цього комп’ютер у вашій голові просто починає «пробуксовувати». Дайте моzку відпочити, і в голові все роzкладеться по поличках. Всі необроблені дані будуть роzсортовані, а накопичені хвилювання відправляться в утиль. Щоб zнизити розумову напругу, zалиште справи. Як мінімум – перемкніть увагу на щось інше, а як максимум – почніть медитувати.

Перерви мотивують

Часто пауzи в роzумовій діяльності мотивують моzок на обробку нових ідей. Коли ми роzслаблені і, zдається, не думаємо про роботу, наш моzок не відпочиває, а продовжує працювати в помірному ритмі. Маркетологу, як представнику не тільки креативної, але і дуже точної індустрії, важливо вміти zупинятися і переводити свою свідомість в “блукаючий” режим. Zгадайте великі уми, котрих геніальні ідеї відвідували уві сні!

Моzкові штурми в маркетингу доречні, коли ви “муштруете” новачків і вчите їх думати, zнаходити ідеї, модифікувати рішення і видавати геніальні пропоzиції zамовникам. Але якщо ви zловили себе на думці, що вже третій день не можете zакінчити рекламну кампанію для уzгодження z клієнтом, – zупиніться. Zапропонуйте zамовникам оzнайомитися z початком вашого плану для того, щоб раzом виzначити, в якому напрямку ви будете рухатися далі. І відпочиньте.

Рішення впаде на вас, як яблуко на голову Ньютона